ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เด็กที่มีอาการสมาธิสั้น ADD ADHD

 

รู้หรือไม่? เด็ก ๆ ใช้เวลาที่โรงเรียนกว่า 45% ไปกับการฟัง และกว่า 85% ของการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนั้น มาจากการฟังทั้งสิ้น
 

หากคุณผู้ปกครองรู้สึกว่า มีหลายครั้งที่จะต้องคอยบอก หรืออธิบายเรื่องราวให้เด็ก ๆ อยู่ซ้ำ ๆ เพราะลูกไม่สามารถจดจ่อ มีสมาธิ หรือทำความเข้าใจกับสิ่งที่ได้ยินได้เลย จนบางครั้งก็อดคิดไม่ได้ว่าลูกของเราเป็นโรคสมาธิสั้น เพราะลูกไม่สามารถโฟกัส หรือจดจ่อได้นาน บางครั้งก็ยุกยิก อยู่ไม่นิ่ง จนทำให้เรียนหนังสือไม่ทันเพื่อน หรือผลการเรียนที่โรงเรียนแย่ลง แล้วจะทำอย่างไรดี หากเด็ก ๆ ได้รับมีแนวโน้มที่จะมีอาการสมาธิสั้น (ADD) และ (ADHD) หมดกังวลได้เลย เพราะเราสามารถช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้!


เด็กหลายคนที่มีปัญหาเรื่องสมาธิ ไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งตรงหน้าได้นาน หรือไม่สามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสาเหตุนี้เองจึงเป็นอุปสรรคต่อการฟัง การอ่าน และการเรียนรู้ในห้องเรียน Fast ForWord ซอฟต์แวร์ที่จะช่วยพัฒนาสมาธิ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญ เช่น ความจำ กระบวนการคิดวิเคราะห์ การจัดลำดับข้อมูล ทักษะการฟัง การแยกแยะหน่วยเสียง รวมไปถึงทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะอื่น ๆ อีกมากมายให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 
หลังการฝึก Fast ForWord เด็กนักเรียนได้พัฒนาทักษะต่าง ๆ ดังนี้​​​​​​​

  • มีสมาธิจดจ่อได้ยาวนานขึ้น สามารถทำการบ้าน หรืออ่านหนังสือได้ด้วยตัวเอง
  • สามารถเข้าใจและทำตามคำสั่งที่ซับซ้อนได้ เช่น “หยิบรองเท้า หยิบเสื้อกันหนาว แล้วไปเจอกันที่รถนะลูก”
  • มีทักษะการอ่านที่ดี สามารถทำความเข้าใจกับเรื่องที่อ่านได้ด้วยตัวเอง ทักษะนี้ไม่ได้ช่วยให้เด็กสามารถอ่านหนังสือได้ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ในวิชาอื่น ๆ

 

Fast ForWord กับงานวิจัยเรื่องอาการสมาธิสั้น (ADD) และ (ADHD)

 

การศึกษาวิจัยโดย Courtney Stevens จาก University of Oregon พบว่าเด็ก ๆ ที่ได้ฝึก Fast ForWord มีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และมีกลไกการทำงานของระบบประสาทที่ดีขึ้น

โดยการศึกษามุ่งเน้นไปที่กลุ่มเด็กนักเรียน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านภาษา (SLI) ฝึกซอฟต์แวร์ Fast ForWord, กลุ่มนักเรียนที่มีทักษะด้านภาษาโดยทั่วไป ฝึกซอฟต์แวร์ Fast ForWord, และนักเรียนที่มีทักษะด้านภาษาโดยทั่วไป แต่ไม่ได้ฝึกซอฟต์แวร์ Fast ForWord

 

ระเบียบวิธีและมาตรการ

จากการศึกษา มีเด็กนักเรียนจำนวน 20 คน ที่ได้รับการฝึก Fast ForWord ใน 20 คนนี้ประกอบด้วย เด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านภาษา 8 คน และเด็กนักเรียนที่มีทักษะด้านภาษาโดยทั่วไป 12 คน อีกกลุ่มหนึ่งคือเด็กนักเรียนที่มีทักษะด้านภาษาโดยทั่วไป แต่ไม่ได้ฝึกซอฟต์แวร์ Fast ForWord จำนวน 13 คน ทั้งก่อนและหลังการฝึก Fast ForWord เด็ก ๆ จะได้รับการประเมินและวัดศักยภาพทักษะทางภาษา (ERP)

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มเด็กนักเรียนที่ได้ฝึก Fast ForWord ทั้งกลุ่มเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านภาษา และกลุ่มเด็กนักเรียนที่มีทักษะด้านภาษาโดยทั่วไป หลังการประเมินวัดผล เด็ก ๆ มีพัฒนาการการเรียนรู้ด้านภาษาที่ดีขึ้น มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ประมวลผล มีทักษะการฟัง การแยกแยะหน่วยเสียง และทักษะการทำความเข้าใจจากการอ่านที่พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีค่าเฉลี่ยการพัฒนาทักษะมากกว่ากลุ่มเด็กนักเรียนที่ไม่ได้ฝึก Fast ForWord

 

 

จากการศึกษานี้พบว่า กลไกการทำงานของระบบประสาทและสมอง สามารถทำงานได้ดีมากขึ้นหลังการฝึก Fast ForWord ทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Fast ForWord เป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับการศึกษาวิจัยมากกว่า 250 ฉบับ พิสูจน์ให้เห็นว่า Fast ForWord สามารถช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐาน และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ซึ่งเหมาะกับทั้งนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเรียนเป็นพิเศษ หรือเด็กนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน รวมไปถึงผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง หลังจากได้ฝึก Fast ForWord นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะภาษา และทักษะการอ่านได้ถึงสองระดับชั้น ในเวลาเพียง 3 เดือน ทั้งนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ในรายวิชาอื่น ๆ และจากการวิจัยยังพบอีกว่า ทักษะการเรียนรู้เหล่านี้จะคงอยู่กับนักเรียนตลอดไปอย่างยั่งยืน

 

 

ติดต่อ ทดลองเรียนฟรี ได้แล้ววันนี้

โทร 02-656-9938 / 02-656-9939 / 02-656-9915 

LINE: @brainfit_th

 

​​​​​​​

 

ติดต่อเรา