ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ฝึกที่บ้าน

 

Fast ForWord ซอฟต์แวร์ที่ช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน ทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะการเรียนรู้ได้อย่างเห็นผล ผ่านการศึกษาวิจัยมามากกว่า 30 ปี โดยนักประสาทวิทยาชื่อดังระดับโลก ออกแบบให้เหมาะกับการฝึกทั้งที่บ้าน สถาบัน โรงเรียน และคลินิกได้ทุกที่ทั่วโลก

 

 

 

คุณครูและผู้เชี่ยวชาญซอฟต์แวร์ Fast ForWord พร้อมให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนบุตรหลานของท่านอย่างเต็มที่ เด็ก ๆ สามารถเข้าใช้งาน Fast ForWord ได้ที่บ้านอย่างสะดวกสบาย

ฝึกเพียง 30 นาที/วัน และฝึกอย่างต่อเนื่อง 5 วัน/สัปดาห์ เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
 

 

การสนับสนุนจากคุณครูและผู้เชี่ยวชาญ:
 

  • เลือกระดับการฝึกให้เหมาะสมกับทักษะของเด็ก ๆ
  • ให้คำปรึกษาและคำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการพัฒนาทักษะของเด็ก ๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างรวดเร็ว
  • อธิบายรายละเอียด ขั้นตอนการฝึกในแต่ละแบบฝึกหัด รวมถึงประโยชน์และทักษะที่พัฒนาที่ได้จากการฝึก
  • ตอบคำถามและข้อสงสัยอื่น ๆ เกี่ยวกับโปรแกรมการฝึก
  • ตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าของเด็ก ๆ
  • การรายงานผลและพัฒนาการหลังการฝึกอย่างละเอียด
  • ช่วยกระตุ้น สร้างแรงผลักดัน และแก้ไขปัญหาให้เด็ก ๆ เมื่อเกิดเหตุขัดข้อง

 

 

พัฒนาทักษะอย่างรวดเร็ว และยั่งยืน

ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งได้จากการฝึกเพียง 30 นาที/วัน ต่อเนื่อง 5 วัน/สัปดาห์

 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้ที่บ้านกับ Fast ForWord

พัฒนาทักษะการอ่านได้ที่บ้านกับ Reading Assistant Plus 

ติดต่อเรา