ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Fast ForWord สำหรับผู้บกพร่องการประมวลผลด้านการฟัง

 

ทักษะการฟังและการประมวลผล
 

เด็ก ๆ ไม่สามารถเลือกได้ว่าตัวเองจะมีทักษะการฟังที่ดีหรือไม่ดี แต่เมื่อเด็ก ๆ มีปัญหาหรือความบกพร่องในการประมวลผลเสียงที่ได้ยิน จึงเป็นสาเหตุทำให้เด็กไม่สามารถจดจ่อ หรือมีสมาธิกับการฟังได้ เพราะเหตุนี้เองจึงส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ในห้องเรียนของเด็ก ๆ โดยตรง

ปัญหาหรือความบกพร่องในการประมวลผลด้านการฟังไม่ได้เกี่ยวข้องกับ IQ และไม่ได้หมายความว่าเด็กนักเรียนจะไม่สามารถพัฒนาทักษะนี้ให้ดีขึ้นได้

ซอฟต์แวร์ Fast ForWord มีแบบฝึกหัดที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา เพื่อพัฒนาทักษะสมอง และทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนให้กลับมาทำงานได้อย่างเต็มที่ ช่วยเพิ่มความแม่นยำ และความรวดเร็วในการประมวลผลจากการฟัง ทำให้สมองสามารถ “ได้ยิน” คำอย่างถูกต้อง ชัดเจน และประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในขณะเดียวกัน Fast ForWord ก็ยังช่วยฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ ทั้งด้านความจำ สมาธิ และภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่แข็งแรงติดตัวตลอดไป

 

การฝึก Fast ForWord ผู้เรียนหรือนักเรียนต้องมีความกระตือรือร้น ซึ่งหมายความว่านักเรียนจะต้องตั้งใจฟัง และตอบคำถามจากแบบฝึกหัดที่มาในรูปแบบเกมสนุนสนาน ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ และทักษะการเรียนรู้อย่างเต็มที่ ในขณะที่โปรแกรมอื่นใช้มักจะใช้ Passive music หรือการฟังแบบธรรมดาทั่วไป ซึ่งผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีการตอบสนองหรือมีส่วนร่วม การเรียนรู้เช่นนี้จะทำให้เด็กนักเรียนไม่ต้องใช้สมาธิจอจ่อ หรือตั้งใจฟังมาก จนในที่สุดเด็ก ๆ ก็ไม่สามารถจดจำหรือเข้าใจสิ่งที่ได้ยิน รวมถึงทักษะการประมวลผลด้านการฟังก็ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่

 

ตัวอย่างของเกมใน Fast ForWord

 

นักเรียนจะต้องแยกความแตกต่างของเสียง ที่มาทั้งแบบเร็ว แบบช้า และมีความคล้ายคลึงกัน เกมนี้จะช่วยฝึกให้นักเรียนมีความแม่นยำในการฟัง สามารถแยกแยะและประมวลผลเสียงเปลี่ยนแปลงในเวลาอันสั้นได้ ที่สำคัญยังพัฒนาทักษะความจำ และการจัดลำดับเสียงจากการฟังได้เป็นอย่างดี

​​​​​​​

นักเรียนจะต้องฟังเสียงพยางค์ หรือหน่วยเสียงพยัญชนะ และคลิกที่แผ่นเสียงเมื่อได้ยินเสียงที่ถูกต้อง ซึ่งเกมนี้จะช่วยฝึกและพัฒนาความคล่องแคล่ว ความแม่นยำ และความจำจากการฟังหน่วยเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ติดต่อ ทดลองเรียนฟรี ได้แล้ววันนี้

โทร 02-656-9938 / 02-656-9939 / 02-656-9915

LINE: @brainfit_th

 

​​​​​​​

ติดต่อเรา