ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ ภาษาที่สอง

 

Fast ForWord ช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วมากขึ้น
 

Fast ForWord ให้ผลลัพธ์เชิงบวกในการพัฒนาภาษาอังกฤษ ทักษะการอ่าน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนของนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และกลุ่มผู้เรียนภาษาอังกฤษได้อย่างเห็นผล

 

แบบฝึกหัดที่เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างก้าวกระโดด

✔ การเรียนรู้เรื่องหน่วยเสียงภาษาอังกฤษ

✔ พัฒนาคลังคำศัพท์ทางวิชาการอย่างกว้างขวาง

✔ เรียนรู้เรื่องหน่วยคำ หลักไวยากรณ์ ทักษะการฟัง และทักษะการทำความเข้าใจในการอ่าน

✔ ได้จดสิทธิบัตรเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

งานวิจัยซอฟต์แวร์ Fast ForWord กับผู้เรียนภาษาอังกฤษ

 

ตัวอย่างการศึกษาจากนักเรียนทั่วประเทศที่มีทักษะภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ หลังการฝึกด้วยซอฟต์แวร์ Fast ForWord พบว่ามีทักษะการทำความเข้าใจ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการอ่านในภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

จากกลุ่มตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า หลังจากใช้โปรแกรม Fast ForWord ในการเรียนภาษาอังกฤษ กลุ่มผู้เรียนเหล่านี้มีค่าเฉลี่ยคะแนนภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนกลุ่มนี้มีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ฝึก Fast ForWord

 

 

โรงเรียนนานาชาติเอกมัย

ค่าเฉลี่ยของนักเรียนหลังใช้ Fast ForWord นักเรียนมีทักษะการอ่าน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น โดยมีทักษะการเรียนรู้ที่พัฒนาไปมากกว่า 5 เดือนถึง 1 ปี ทั้งในด้านการอ่าน ภาษา คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และด้านสารสนเทศ จากการฝึก Fast ForWord เป็นเวลา 4 เดือนเท่านั้น

 

 

ติดต่อ ทดลองเรียนฟรี ได้แล้ววันนี้

โทร 02-656-9938 / 02-656-9939 / 02-656-9915 

LINE: @brainfit_th

​​​​​​​

ติดต่อเรา