ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นักประสาทวิทยาระดับโลก

 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอ็ด จำกัด ทำงานร่วมมือกับนักประสาทวิทยาชั้นนำของโลก 4 ท่าน คือ Dr. Michael Merzenich, Dr. William Jenkins, Dr. Paula Tallal, and Dr. Steven Miller ผู้ก่อตั้งบริษัท Scientific Learning และมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาศักยภาพของสมองยาวนานกว่า 30 ปีผลงานของนักประสาทวิทยาผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้นั้น อยู่ในระดับแถวหน้าในด้านการศึกษาวิจัย ทั้งมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในเรื่องความยืดหยุ่นของสมอง, การประมวลผลจากการฟัง, ทักษะภาษา, การพัฒนาทักษะการอ่าน, จิตวิทยา, กระบวนการการปรับพฤติกรรม, และเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

 

 

ทักษะการอ่านก้าวหน้าไป 1-2 ปี ในเวลา 40-60 ชั่วโมง จากการเรียนรู้และฝึกสมอง

ซอฟต์แวร์ฝึกทักษะการอ่านที่ได้รับการศึกษาวิจัยมากที่สุดในโลก เพื่อให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนกับผู้เรียนทุกคน

 

 

 

 

Dr. Michael M. Merzenich

ผู้อำนวยการบริษัท Scientific Learning และประธานมูลนิธิ Francis A. Sooy ด้านโสตศอนาสิกวิทยา ณ ศูนย์ Keck เพื่อการบูรณาการประสาทวิทยาแห่งศูนย์การแพทย์ซานฟรานซิสโก มหาวิทยาลัยแคลิฟอเนีย และได้รับเชิญเป็นสมาชิกสมาคม National Academy of Sciences จากผลงานการศึกษาความสามารถของสมองที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดชีวิต (Brain Plasticity) ทั้งยังดำรงตำแหน่ง Chief scientific officer of Posit Science ที่คอยผลักดันในการพัฒนาสุขภาพ และการทำงานของสมองของประชาชนทุกช่วงอายุ ผ่านกระบวนการการศึกษาและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับการวิจัยเรื่องความสามารถของสมองที่เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ ซึ่ง Dr. Michael สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยพอร์ตแลนด์ และปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ รางวัลที่ได้รับ: รางวัลจากการจดสิทธิบัตรมากกว่า 50 ผลงาน / รางวัลระดับนานาชาติจาก IPSEN และ Zülch Prizes

 

 

 

Dr. Paula A. Tallal
 
ผู้อำนวยการบริษัท Scientific Learning และบอร์ดบริหารศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยาของมหาวิทยาลัยรัตเจอร์ส มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวเจอร์ซีย์ หนึ่งในผู้ค้นพบและผู้อำนวยการร่วมของศูนย์โมเลกุล และพฤติกรรมด้านประสาทวิทยา นอกจากนี้ยังเป็นนักประสาทวิทยาและคณะกรรมาธิการนักจิตวิทยา ผู้ซึ่งมีผลงานวิจัยมากกว่า 200 ฉบับ และถือครองสิทธิบัตรจากผลงานหลายสาขาด้วยกัน ทั้งยังเป็นผู้มีส่วนร่วมในคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์หลายแห่ง และคณะกรรมาธิการของรัฐในการวิจัยความบกพร่องทางการพัฒนาภาษา และความต้องการพิเศษทางการเรียนรู้ ซึ่ง Dr. Tallal สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก และปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

รางวัลที่ได้รับ: ได้รับเลือกจากสภาห้องสมุด (Library of Congress) ให้เป็นผู้บรรยายในสาขาวิชาจิตวิทยาที่งาน Bicentennial Celebration / Thomas Alva Edison Patent Prize จากผลสำเร็จในการคิดค้นและพัฒนาซอฟต์แวร์ Fast ForWord®

 

Dr. William M. Jenkins
 
ผู้ดำรงตำแหน่ง Scientific Learning’s Chief Scientific Officer หนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัท Scientific Learning และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการทำงานของสมอง (learning-based brain plasticity) การวิเคราะห์ และวิธีการทำงานของสมองที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและกายภาพ นอกจากนี้ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและอินเตอร์เน็ต ทั้งยั้งเป็นผู้วิจัยและผู้ร่วมการวิจัยผลงานทางประสาทวิทยามากกว่า 100 ฉบับ ได้รับการอนุญาตครอบครองจำนวน 40 สิทธิบัตรจากสหรัฐอเมริกา และจำนวน 12 สิทธิบัตรจากนานาประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์จำนวน 13 ผลิตภัณฑ์  Dr. Jenkins สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาจิตวิทยาควบคู่กับระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาชีวจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐฟลอริด้า

รางวัลที่ได้รับ: รางวัลการประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีจากนิตยสาร Discovery / รางวัล Thomas Alva Edison Patent Award

  

Dr. Steven L. Miller
 
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Scientific Learning และเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในแผนการวิจัยที่ Center of Molecular and Behavioral Neuroscience ของมหาวิทยาลัย Rutgers มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินผลและให้การรักษาด้านการพัฒนาภาษา และการบกพร่องด้านการอ่าน ทั้งยังมีประสบการณ์ด้านการออกแบบและจัดระบบการวิจัยระยะยาวในเด็กนักเรียนและผู้ใหญ่ที่มีความบกพร่องด้านภาษา นอกจากนี้งานวิจัยของ Dr. Miller ยังได้รับการตีพิมพ์และได้รับรางวัลจากการวิจัยในหลาย ๆ ด้านอีกด้วย

Dr. Miller สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาจิตวิทยาจากมหาวิทยลัยบลูมสเบอร์ก และปริญญาโทสาขาระบบประสาทวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาร์ทฟอร์ด และปริญญาเอกสาขาจิตวิทยาจากมหาวิลทยาลัยนอร์ทแครอไลน่า วิทยาเขตกรีนส์โบโร และได้รับการฝึกอบรมพิเศษเกี่ยวกับด้านจิตวิทยาด้านการอ่าน (Neuropsychology of reading) ที่โรงเรียนการเภสัชโบว์แมน เกรย์แห่งมหาวิทยาลัย เวค ฟอร์เรสท์

 

 

ติดต่อเรา