ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ฝึกที่โรงเรียน

 

โปรแกรม Fast ForWord ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการทำความเข้าใจ ทักษะการอ่าน และทักษะการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว โดยผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยากว่า 30 ปี คิดค้นออกแบบโปรแกรมมาให้เหมาะกับผู้ใช้หรือผู้เรียนทุกคน สามารถฝึกได้ทั้งที่ บ้าน สถาบัน โรงเรียน และคลินิกได้ทั่วโลก ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนกว่า 2 ล้านคนจาก 56 ประเทศทั่วโลก ที่กำลังใช้โปรแกรม Fast ForWord เพื่อพัฒนาทักษะของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ใน 1 วัน มีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ กว่า 60,000 คนเข้าสู่ระบบเพื่อฝึกสมอง พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการอ่าน และทักษะการเรียนรู้ จากการทำแบบฝึกหัดใน Fast ForWord กว่า 10 แบบฝึกหัด

 

จากประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพของคุณครูและผู้เชี่ยวชาญ ประกอบกับประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรม Fast ForWord ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โปรแกรม Fast ForWord และโปรแกรม  Reading Assistant Plus สามารถช่วยพัฒนาทักษะที่สำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างเข้มข้นและตรงจุด พัฒนาและปูพื้นฐานทักษะเหล่านี้ให้แข็งแรงและคงอยู่อย่างยั่งยืน

 

การติดตั้งโปรแกรม Fast ForWord ที่โรงเรียน

 

รูปแบบการฝึกอบรม

  • การฝึกอบรมครึ่งวันสำหรับคุณครู
  • การฝึกอบรมครึ่งวันสำหรับผู้ปกครอง
  • สามารถติดต่อขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม 
  • เยี่ยมชมสถานที่ภายในโรงเรียน 
  • ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาตลอดโครงการ

 

 

การใช้โปรแกรมที่โรงเรียน

ทางเรายินดีนำเสนอแพ็คเกจที่ทางโรงเรียนสามารถกำหนดและยืดหยุ่นได้ เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนการสอน บรรยากาศในห้องเรียน และหลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน 

 

เงื่อนไขและข้อเสนอพิเศษ:

  • มีบริการอบรมบุคลากรและครูอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง
  • บริการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับโปรแกรมและการฝึก
  • รองรับการใช้งานของนักเรียนจำนวนมาก
  • สามารถลงทะเบียนเซ็นสัญญาแบบรายปี หรือแบบถาวร
  • มอบส่วนลดพิเศษแบบรายปี

 

ตัวอย่างการฝึกโปรแกรมที่โรงเรียน

Reading Assistant Plus
Reading Assistant Plus
ตัวอย่างการฝึกโปรแกรม Reading Assistant Plus ที่โรงเรียน
Fast ForWord
Fast ForWord
ตัวอย่างการฝึกโปรแกรม Reading Assistant Plus ที่โรงเรียน
“ โรงเรียนนานาชาตินิสท์ (New International School of Thailand) เป็นโรงเรียนแห่งแรกในประเทศไทย
ที่ให้บริการ Fast ForWord กับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากคุณครูในวิชาภาษาอังกฤษ
 
นักเรียนทุกคนที่มาฝึกจะได้รับคำแนะนำการใช้งานโปรแกรม
และได้รับการประเมินอย่างละเอียดและครอบคลุม โดยจะมีการประเมินและติดตามผลตลอดช่วงเวลาที่ใช้งานโปรแกรม
หลังฝึกกับ Fast ForWord ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เข้าฝึกอยู่ในระดับที่สูงขึ้น 
 
นักเรียนส่วนใหญ่ที่ได้ฝึก Fast ForWord ไม่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากคุณครูแบบรายบุคคลในชั้นเรียนอีกต่อไป
 
ผมจึงอยากจะแนะนำโปรแกรมนี้ให้กับผู้ปกครอง
เหมาะมากสำหรับนักเรียนที่อยากจะพัฒนาทักษะทางภาษา
ทักษะการอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที่บางครั้งก็ยากและสับสน ให้ดีขึ้นในเวลาสั้น ๆ ”
 
 
-Paul Hamlyn Paul Hamlyn อดีตอาจารย์ใหญ่ระดับประถมศึกษา โรงเรียนนานาชาตินิสท์ -

ติดต่อเรา