ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Fast ForWord สำหรับนักเรียนทั่วไป

 

 

 

ซอฟต์แวร์ Fast ForWord ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการอ่าน และทักษะการเรียนรู้ คิดค้นโดยนักประสาทวิทยาผู้เชี่ยวชาญ ทั้งยังใช้หลักการ neuroplasticity เพื่อพัฒนาศักยภาพความยืดหยุ่นของสมอง เพราะมีประสิทธิภาพในการแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหาอย่างตรงจุด สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ได้อย่างเห็นผล ทำให้นักเรียนมีทักษะสมองที่แข็งแรง ที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ได้ในอนาคตอย่างยั่งยืน

 

ฝึกเพียง 30 นาทีต่อวัน นักเรียนสามารถประสบความสำเร็จ และพัฒนาทักษะอย่างยั่งยืน

 

            ☑️  ประมวลผลด้านการฟัง

            ☑️  ความจำขณะใช้งาน (Working Memory)

            ☑️  สมาธิ การจดจ่อ

            ☑️  ทักษะการอ่าน

            ☑️  การสะกดคำ และทักษะการเขียน                                                               

            ☑️  ทักษะภาษา

            ☑️  ความมั่นใจ

 

Fast ForWord ช่วยพัฒนาและปูพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน รวมถึงทักษะการเรียนรู้หลาย ๆ ด้านไปพร้อมกันอย่างเข้มข้น เพื่อช่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จได้รวดเร็วมากขึ้น

​​​​​​​

 

Fast ForWord มีแบบฝึกหัดที่เหมาะสำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมจนถึงชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งเนื้อหาจะเริ่มปูพื้นฐานตั้งแต่เรื่องการรับรู้ การจดจำ และการแยกแยะหน่วยเสียง ไปจนถึงทักษะการอ่าน เพิ่มคลังคำศัพท์ เข้าใจหลักไวยากรณ์ ไปจนถึงพัฒนาทักษะความเข้าใจระดับสูง โดยทักษะทั้งหมดนี้ เด็ก ๆ จะได้ฝึกและพัฒนาผ่านแบบฝึกหัดที่มาในรูปแบบเกมที่สนุกสนาน เด็ก ๆ แทบจะไม่รู้สึกเลยว่ากำลังฝึกสมองอย่างเข้มข้น ทั้งนี้ยังมีการรายงานผลการฝึก และการติดตามความคืบหน้าของนักเรียนแต่ละคนอย่างละเอียด

 

 

นักเรียนจะมีทักษะการอ่านพัฒนาไป 1-2 ปี

จากการฝึกเพียง 5 วัน ต่อสัปดาห์ ต่อเนื่อง 2-3 เดือน 

 

 

 

 

 

การเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ Fast ForWord จะช่วยให้กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น

 

 
ระดับ Foundations เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เริ่มตั้งแต่หน่วยเสียง หน่วยคำ คำศัพท์พื้นฐาน ไปจนถึงทักษะการอ่าน
 
ระดับ Foundations ยังช่วยฝึกและพัฒนาสมาธิให้ยาวนานมากขึ้น ฝึกทักษะการประมวลผลด้านการฟัง ความจำขณะใช้งาน (Working Memory) และทักษะการเรียงลำดับข้อมูล เมื่อเด็กนักเรียนได้พัฒนาทักษะเหล่านี้แล้ว ความมั่นใจในการอ่านและการเรียนภาษาอังกฤษก็เพิ่มมากยิ่งขึ้น

 

ระดับ Elements I สำหรับเด็กชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย

 
ระดับ Elements ช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการอ่านภาษาอังกฤษ หลักไวยากรณ์ คลังคำศัพท์ และความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
 
ระดับ Elements ยังช่วยพัฒนาสมาธิ การจดจ่อให้ยาวนานมากขึ้น พัฒนาทักษะการประมวลผลด้านการฟัง ความจำขณะใช้งาน (Working Memory) ทักษะการจัดเรียงลำดับข้อมูล และทักษะการทำความเข้าใจระดับสูง เพิ่มความมั่นใจในการอ่านและการเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 

 

 

ระดับ Reading ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการวิเคราะห์ จัดเรียงข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และพัฒนาทักษะการอ่านให้กับเด็ก ๆ เริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมปลาย

 

 

พัฒนาการเรียนรู้ก้าวไกล 1-2 ปี จากการฝึกเพียง 40-60 ชั่วโมง

 


สร้างความมั่นใจ พัฒนาทักษะการอ่านอย่างยั่งยืน Fast ForWord ช่วยให้เด็ก ๆ เอาชนะความยากลำบากในการอ่านเสริมสร้างความมั่นใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น

พัฒนาทักษะแบบรายบุคคล
Fast ForWord สามารถปรับระดับการฝึกตามทักษะความสามารถของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม พร้อมให้คำแนะนำและให้การช่วยเหลือ เมื่อนักเรียนทำไม่ได้หรือมีอุปสรรคระหว่างการฝึก

คุณครูพร้อมให้การสนับสนุน
คุณครูมีความพร้อมคอยสนับสนุน ให้คำปรึกษา และคำแนะนำ ทั้งที่สถาบันและทางออนไลน์เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

​​​​​​​รายงานข้อมูลการฝึกอย่างเป็นระบบ
คุณครูและผู้ปกครองสามารถเห็นรายงานผลการฝึก และความก้าวหน้าของนักเรียนในทักษะต่าง ๆ ได้ทันทีแบบ real-time พร้อมทั้งเทียบระดับทักษะของนักเรียนได้อย่างละเอียดแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับกลุ่มห้องเรียน ระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียน และระดับเขตหรือภูมิภาค

 

 

ติดต่อ ทดลองเรียนฟรี ได้แล้ววันนี้

โทร 02-656-9938 / 02-656-9939 / 02-656-9915 

LINE: @brainfit_th

​​​​​​​

 

 

ติดต่อเรา