ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การศึกษาค้นคว้าและงานวิจัย

 

Fast ForWord เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่มีการศึกษาและวิจัยมากที่สุด

ในระดับโลก โดยมีงานวิจัยมากกว่า 250 ฉบับ

 

 

นี่คือตัวอย่างงานวิจัยบางส่วนของเรา

 

โรงเรียนนานาชาติเอกมัย

โดยเฉลี่ยแล้วหลังจากการใช้งาน Fast ForWord ผลการประเมินพบว่า เด็กนักเรียนมีทักษะการอ่าน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากการสำรวจนักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ก้าวหน้าไป 5 เดือนถึง 1 ปี ทั้งทักษะการอ่าน, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, และวิทยาศาสตร์ ในช่วงระยะเวลา 4 เดือนระหว่างทำการประเมิน

 

ผลการศึกษาจากในห้องเรียน

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เด็กนักเรียนจากโรงเรียนในเขตการศึกษาเซนต์แมรีแพริช ในรัฐลุยเซียนา ได้เริ่มใช้โปรแกรม Fast ForWord ผลปรากฏว่า เด็กนักเรียนมีทักษะการอ่านที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก โดยใช้เกณฑ์การประเมินจาก LEAP English Language Arts เป็นเกณฑ์การประเมิน

 

ผลการศึกษาจาก สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์, มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด, มหาวิทยาลัยรัตเกอร์ส, วิทยาลัยดาร์ทเมาท์, และโรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ด


การศึกษาการทำงานของสมองและระบบประสาทโดยเครื่องมือ fMRI แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างทางสรีรวิทยาของเด็กที่มีภาวะดิสเล็กเซียสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้ นักวิจัยพบว่า เด็กที่มีพัฒนาการทั่วไป สมองส่วนหน้าจะได้รับการกระตุ้นเร็วขึ้นเมื่อมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ และจะมีการกระตุ้นช้าลงเมื่อไม่เกิดการเรียนรู้หรือมีการเรียนรู้น้อยลง แต่เด็กที่มีภาวะดิสเล็กเซีย ไม่พบความแตกต่างใด ๆ  ดังนั้นใน 8 สัปดาห์ของการศึกษาวิจัยจึงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการประมวลผลจากการฟัง ฝึกการออกเสียง และภาษา (Fast ForWord) ผลปรากฏว่า เด็กที่มีภาวะดิสเล็กเซียได้รับการกระตุ้นสมองส่วนหน้าที่แตกต่างไปจากเดิม เกิดการกระตุ้นที่มีทั้งความรวดเร็วและช้า คล้ายกับเด็กที่มีพัฒนาการตามวัยโดยทั่วไป

Gaab N, Gabrieli JDE, Deutsch GK, Tallal P, Temple E (2007). Neural correlates of rapid auditory processing are disrupted in children with developmental dyslexia and ameliorated with training: An fMRI study. Restorative Neurology and Neuroscience, 25(2007)295-310.

ผลการศึกษาจาก กระทรวงศึกษาธิการเนวาดา และสถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้

 

กระทรวงศึกษาธิการเนวาดา มอบหมายให้สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้ในโคโลราโด ทำการวิเคราะห์เชิงลึกของโปรแกรมต่าง ๆ ที่ซื้อด้วยกองทุน Nevada State Bill ทั้งหมด 185 กองทุน ผลสรุปว่าโปรแกรม Fast ForWord

สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของนักเรียนโดยเฉลี่ยร้อยละ 22.2 คะแนน ซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นสูงสุดจากโปรแกรมทั้งหมดที่ได้รับการตรวจสอบ และ Fast ForWord ยังได้รับการรับรองในฐานะ "โปรแกรมประสิทธิภาพสูง" อีกด้วย

The Nevada Department of Education and The Leadership and Learning Center. (March, 2010). Innovation and Remediation Interim Report: A Collaborative Project between The Nevada Department of Education and The Leadership and Learning Center. Englewood, Colorado.

 

ผลการศึกษาจาก ศูนย์การสอนและพัฒนาผู้นำ Schultz และ โรงเรียน Duval County ในรัฐฟลอริดา

 

53.2% ของผู้ที่ฝึกโปรแกรม Fast ForWord มีพัฒนาการทักษะการเรียนรู้มากกว่านักเรียน 23,000 คนจาก Grade 1-12 จากโรงเรียน Duval County โดยผู้ใช้งานกลุ่มนี้เริ่มฝึก Fast ForWord ระหว่างปี 2549 ถึง 2551 ผู้เข้าร่วม 5,219 คน เปรียบเทียบคะแนน FCAT กับนักเรียน 5,010 คน ตั้งแต่ปี 2549 2550 และ 2551 ผลปรากฏว่า ผลคะแนนในปี 2551 ผู้เข้าร่วมฝึก Fast ForWord มากกว่า 970 คน สามารถทำคะแนนได้ดีและผ่านเกณฑ์ มากกว่ากลุ่มนักเรียนจากโรงเรียน Duval County

Divine, K.P. & Botkin, D. (2008). A Study of the Longitudinal Effects of Fast ForWord on Student Performance.

ผลการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด, มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ในลอสแองเจลิส, บริษัท Scientific Learning, มหาวิทยาลัยรัตเกอร์ส, และ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ในซานฟรานซิสโก

 

การศึกษาการทำงานของสมองและระบบประสาทโดยเครื่องมือ fMRI แสดงให้เห็นความแตกต่างในการกระตุ้นสมองของเด็กที่มีภาวะดิสเล็กเซีย และเด็กที่มีพัฒนาการตามวัย หลังจากการฝึก Fast ForWord นักวิจัยใช้เครื่องมือ fMRI เพื่อแสดงให้เห็นว่าในระหว่างการฝึก สมองซีกซ้ายของเด็กที่มีพัฒนาการโดยทั่วไป (บนซ้าย) มีการกระตุ้นที่สอดคล้องกันในบริเวณสมองที่ทำงานเกี่ยวกับการอ่าน (บริเวณที่เป็นวงกลม) มากกว่าเด็กที่มีภาวะดิสเล็กเซีย (ขวาบน) ทั้งนี้หลังจากการฝึก Fast ForWord การกระตุ้นสมองของเด็กที่มีภาวะดิสเล็กเซีย (ด้านล่าง) ปรากฏว่ามีลักษณะการทำงานคล้ายกับสมองของเด็กที่มีพัฒนาการตามวัยมากขึ้น Temple E, Deutsch GK, Poldrack RA, Miller SL, Tallal P, Merzenich MM, Gabrieli JD (2003). Neural deficits in children with dyslexia ameliorated by behavioral remediation: Evidence from functional MRI. Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. 100, No. 5: pp. 2860-2865.

 

ผลการศึกษาจาก เขตการศึกษาเซนต์แมรี ในแอลเอ

 

เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนที่มีทักษะการเรียนรู้เพิ่มขึ้นจาก 55% เป็น 81% เขตการศึกษาเซนต์แมรี อยู่ในเขตชนบททางตอนใต้ของรัฐลุยเซียนา เริ่มใช้ Fast ForWord ในช่วงปีการศึกษา 2549-2550 โดยมีโรงเรียนประถม 8 แห่งที่อยู่ในความช่วยเหลือด้านวิชาการ โดยกำหนดจากโรงเรียนที่ไม่สามารถปรับหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเหมาะสม แต่ในปีการศึกษา 2551-2552 เป็นครั้งแรกที่ไม่มีโรงเรียนใดในเขตนี้ถูกจัดอันดับอยู่ใน "โรงเรียนที่มีคุณภาพการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์" จากกราฟข้างต้น แสดงให้เห็นถึงทักษะและความสามารถที่พัฒนาสูงขึ้น ของนักเรียนระดับ Grade 4 ใน LEAP การประเมินคุณภาพการศึกษาของรัฐลุยเซียน่า

 

Fast ForWord ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ และประสบความสำเร็จในการเรียน ทั้งในระดับชั้น โรงเรียน และเขต

​​​​​​​

 

 

 

 

งานวิจัยจาก Harvard Medical School (ปี พ.ศ. 2550)

จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ Fast ForWord ในการช่วยเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า มีกระบวนการการทำงานของสมองไม่สมบูรณ์ หรือประมวลผลจากการฟังได้ช้า ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดภาวะดิสเล็กเซีย ซึ่ง Fast ForWord สามารถแก้ไขและพัฒนาทักษะของเด็ก ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาความยืดหยุ่นของระบบประสาทที่ช่วยเพิ่มการตอบสนองของสมองต่อการได้ยินอย่างรวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาทักษะด้านภาษา และทักษะการอ่านได้อย่างมีคุณภาพ

 

งานวิจัยจาก Stanford university (ปี พ.ศ. 2546)

ภาวะดิสเล็กเซียทำให้เกิดความยากลำบากในการอ่านและความบกพร่องในการประมวลผลการฟังและการออกเสียงผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าเมื่อสมองสามารถปรับสมดุลการทำงานและการประมวลผลได้ส่งผลให้ทักษะการอ่านและการฟังดีขึ้นด้วยช่วยให้สมองทำงานได้อย่างเต็มที่ลดความบกพร่องในกระบวนการการประมวลผลและกระตุ้นการทำงานของสมองส่วนที่เกี่ยวข้องและส่วนอื่นๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

งานวิจัยเรื่อง กลไกการสมองกับพฤติกรรม จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (ปี พ.ศ. 2539)

งานวิจัยนี้ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการทำงานของสมองนั้นมีความซับซ้อนมาก ซึ่งยังไม่สามารถทำการศึกษาได้อย่างละเอียดทั่วถึง เพราะเหตุนี้เองจึงเกิดการวิจัยศึกษาเรื่องกลไกการทำงาน และการเชื่อมโยงสมองกับการแสดงออกด้านพฤติกรรม รวมถึงสรุปผลการศึกษาเรื่องหลักการการทำงานและความยืดหยุ่นของสมอง มารวมอยู่ในงานวิจัยฉบับนี้

 

งานวิจัยเรื่อง การฝึกทักษะการฟังเสียงเพื่อพัฒนาการอ่านให้กับเด็กที่มีภาวะดิสเล็กเซีย (ปี พ.ศ. 2550)

หลังจากการฝึก Fast ForWord พบว่าเด็กที่มีภาวะดิสเล็กเซีย มีกระบวนการทำงานของสมองที่ดีมากขึ้น ลักษณะการทำงานของสมองเทียบเท่าได้กับกลุ่มเด็กที่อ่านหนังสือทั่วไป นอกจากนี้คะแนนผลการอ่านของเด็กที่มีภาวะดิสเล็กเซีย ยังพัฒนาสูงขึ้นหลังจากการฝึก Fast ForWord จากก่อนฝึกที่ไม่สามารถอ่านได้เลย หลังฝึกเด็กกลุ่มนี้สามารถพัฒนาทักษะของตนเองให้อยู่ในระดับเริ่มต้นของกลุ่มเด็กที่อ่านหนังสือทั่วไปได้ การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างด้านการทำงานสมอง ทั้งของเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าและเด็กที่อ่านหนังสือทั่วไป สามารถมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงได้โดยการฝึกฝนอย่างเข้มข้น

 

งานวิจัยเรื่อง ภาวะดิสเล็กเซียกับสมอง : จากการศึกษาพบว่า ทักษะการอ่านสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้

Fast ForWord โปรแกรมที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด โปรแกรมนี้ส่งผลให้การทำงานของสมองเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ เด็กที่มีภาวะดิสเล็กเซียสามารถพัฒนาทักษะการอ่านได้ หลังการฝึก Fast ForWord อย่างต่อเนื่อง จากการวิจัยในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการเปิดช่องทางเพื่อการศึกษาวิจัยในอนาคต เกี่ยวกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาด้านการเรียนรู้และการศึกษาของเด็ก ๆ ให้เติบโตมากยิ่งขึ้น จากการศึกษาในครั้งนี้ก็แสดงให้เห็นว่า ความผิดปกติหรือความบกพร่องของสมองในภาวะดิสเล็กเซียนั้นสามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้

 

 

 

The What Works Clearinghouse (WWC) องค์กรด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์

มีงานวิจัย 9 ฉบับที่ศึกษาเรื่องของ Fast ForWord โดยทำการศึกษาวิจัยภายใต้ขอบเขตของการพัฒนาทักษะการอ่านเบื้องต้น และตามมาตรฐานขององค์กรด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ (WWC) ประกอบด้วยงานวิจัย 7 ฉบับที่เป็นไปตามมาตรฐานโดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดเพิ่มเติม และงานวิจัยอีก 2 ฉบับที่มีขอบเขตการศึกษาพร้อมกับเงื่อนไขบางประการตามมาตรฐานหลักขององค์กร WWC ซึ่งจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ทำการสำรวจกับนักเรียนทั้งหมด 1,390 คนจากหลายพื้นที่ของสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียตะวันตก ผลพบว่า Fast ForWordมีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนได้อย่างเห็นผล

 

ติดต่อเรา