หลักการทางประสาทวิทยา

ไม่ใช่เด็กทุกคนที่พร้อมจะเรียนรู้, โปรแกรม Fast ForWord® สามารถช่วยยกระดับความสามารถของนักเรียนที่ยังไม่เก่งขึ้น ให้พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดีขึ้นภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์

การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเป็นการช่วยเตรียมความพร้อมของสมองให้สามารถพัฒนาและพร้อมที่จะซึมซับข้อมูลใหม่ๆได้ดีขึ้น ระบบ Fast ForWord® ใช้หลักการทางประสาทวิทยาดังต่อไปนี้เพื่อทำให้เห็นพัฒนาการรวดเร็วและได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนกว่า

ความสม่ำเสมอและความเข้มข้น

Fast ForWord® ใช้ระบบกระตุ้นการตอบคำถามอย่างต่อเนื่องและการสร้างแรงจูงใจ ระบบมีคำถามต่อการเรียนหนึ่งครั้งมากถึง 1,000 คำถาม และสูงสุดถึง 30,000 – 40,000 คำถาม ภายใน 3 เดือนเลยทีเดียว จำนวนคำถามขนาดนี้ เป็นจำนวนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสร้างความเชื่อมโยงของเซลล์ประสาทในสมองนั่นเอง

ปรับความยากง่ายตามทักษะผู้เรียน

แบบฝึกหัดที่เน้นการโต้ตอบของผู้เรียน สามารถปรับระดับความยากง่ายตามทักษะของผู้เรียนแต่ละได้อย่างอัตโนมัติใน เป็นการกำหนดเนื้อหาให้มีความท้าทายและสร้างแรงกระตุ้นให้กับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ อันจะนำไปสู่ผลสำเร็จในการเรียน

พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

แต่ละแบบฝึกหัดเน้นฝึกทักษะแต่ละด้านอย่างเฉพาะเจาะจง เช่นทักษะการอ่านหรือทักษะทางภาษา และพัฒนาทักษะการเรียนรู้เหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการพัฒนาความจำ สมาธิ ความเร็วในการคิดวิเคราะห์ประมวลผล และการเรียงลำดับความคิด

กระตุ้นและสร้างแรงดึงดูดใจอย่างถูกวิธี

เพื่อให้สมองได้เกิดการเรียนรู้ สารเคมีของเซลล์ประสาทแต่ละตัวจะต้องได้รับการกระตุ้นอย่างถูกจังหวะ ดังนั้นนักเรียนจะมีสมาธิและโต้ตอบกับโปรแกรมได้ตลอดเวลา Fast ForWord® ใช้การกระตุ้นสมองอย่างถูกวิธีเหล่านี้ ซึ่งได้รับการรับรองแล้วว่าเป็นเทคนิคการสร้างแรงดึงดูดใจโดยหลักการทางประสาทวิทยา

Fast ForWord® คือระบบพัฒนาภาษาอังกฤษ การอ่านวิเคราะห์ และฝึกสมอง ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดระดับโลก

รัฐบาลรัฐเนวาด้าได้ทำการเปรียบเทียบ โปรแกรม Fast ForWord® กับโปรแกรมฝึกภาษาและพัฒนาทักษะการอ่านอื่นๆ ผลปรากฎว่า Fast ForWord® เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิผลสูงสุด

เช่นเดียวกับการออกกำลังกายเพื่อทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น การฝึก Fast ForWord® เป็นการฝึกความแข็งแรงของสมอง ซึ่งต้องการความสม่ำเสมอและความเข้มข้นในการฝึกเพื่อที่จะได้เห็นผลได้อย่างชัดเจนมากขึ้น โดยฝึกเพียงแค่วันละ 30-50 นาที ฝึกต่อเนื่อง 5 วันต่อสัปดาห์ โดยคุณครูสามารถตรวจสอบผลพัฒนาการของนักเรียนได้ตลอดเวลาและผู้ปกครองก็สามารถได้รับผลการฝึกดังกล่าวได้ทางอีเมล์อัตโนมัติทุกวัน

จากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยแสตนด์ฟอร์ดในปี 2003 และมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดในปี 2007 นั้น เราจะเห็นได้ว่า โปรแกรม Fast ForWord นั้นได้มีการช่วยให้สมองมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด เพราะสามารถช่วยสร้างความแข็งแรงให้เส้นใยประสาทและการทำงานของสมองให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของทักษะด้านการอ่าน

ฝึกแล้วพัฒนาขึ้นทุกคน

หลังจากการฝึกฝนผ่านโปรแกรมเพียงแค่ 8 สัปดาห์ นักเรียนที่อ่อนทางด้านการอ่านนั้น สามารถพัฒนาศักยภาพของสมอง ส่งผลให้ทักษะทางด้านการอ่านพัฒนาขึ้นมากจนกลายเป็นนักเรียนที่มีทักษะด้านการอ่านที่แข็งแรงได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ในขณะที่ระบบการทำงานของสมองมีการเปลี่ยนแปลง ทักษะทางด้านอื่น ๆ เช่น ความเข้าใจในบทความที่อ่าน และทักษะทางด้านภาษาอื่นๆก็มีการพัฒนาขึ้นตามลำดับ

นักเรียนทั่วไป0

นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 0

นักเรียนหัวกะทิ0

นักเรียนที่มีความผิดปกติในการอ่าน (Dyslexia)0

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางทักษะการเรียนรู้ (Learning difficulties)0

นักเรียนสมาธิสั้น0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สรียนของเรา โปรดติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 02-656-9938-9 หรือ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้าเพจ “คอร์สของเรา”

Our Courses