ทำไมต้องเรียนกับเรา

The Build English Fast solution consists of:

readingassist

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมความพร้อมให้สมองฟังชัด

เสียงในภาษาทั่วโลกนั้นแตกต่างกันมาก เช่นภาษาอังกฤษมีถึง 44 เสียง เมื่อเด็กไทยอายุได้ 6 เดือน สมองจะเริ่มสร้างโครงสร้างในการฟังเสียงภาษาไทยเป็นพื้นฐานแรก ffw ได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาโครงสร้างใยสมองในการฟังเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างแม่นยำ และเมื่อสมองมีความสามารถในการวิเคราะห์เสียงภาษาอังกฤษแล้ว การต่อยอดในทักษะที่สูงขึ้น เช่น Phonics, Vocabulary, Comprehension และ Critical Thinking จะตามมาได้อย่างง่ายดาย

ขั้นตอนที่ 2 การฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลกได้นำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบโปรแกรมให้มีรูปแบบของเกมส์ที่สนุกสนาน นักเรียนจะได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นกว่าหลายพันครั้ง ซึ่งมากกว่าการเรียนภาษาอังกฤษในระบบทั่วไปหลายเท่า ทำให้สามารถพัฒนาพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนไวยกรณ์ คำศัพท์ ได้เร็วขึ้น โปรแกรมสามารถปรับความยากง่ายเพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนแต่ละคน รวมถึงสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรุ้อย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนที่ 3 อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ พร้อมกับฟังก์ชั่นผู้ช่วยส่วนตัวขณะอ่าน

ผู้เรียนจะได้ใช้ทักษะจาก 2 ขั้นตอนแรกมาใช้ในการออกเสียง โดยระบบจะช่วยฟังและคอยแนะนำทันทีเมื่ออ่านผิด ทำให้ผู้รียนมีความมั่นใจในการออกเสียงภาษาอังกฤษ มีความแม่งยำคล่องแคล่วมากขึ้น RA เป็นระบบเดียวในโลกที่สามารถใช้ Speech Recognition Technology ซึ่งสามารถจับเสียงผู้อ่านและวิเคราะห์ความถูกต้องและความคล่องแคล่วได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

อุปสรรคในการอ่านของผู้เรียนภาษาอังกฤษเกิดจากอะไร?

อุปสรรคในการอ่านของผู้เรียนภาษาอังกฤษเกิดจากอะไร?

 

“นักเรียนที่ยังไม่มีความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษได้อย่างแม่นยำ ต้องเปรียบเทียบเสียงในภาษาอังกฤษที่เขาได้ยินกับเสียงที่ตนเองคุ้นเคย เช่นเสียงภาษาไทย แล้วค่อยเเปลเป็นความหมาย”

“เพราะฉะนั้นแล้ว การที่จะสื่อสารเนื้อหาการเรียนโดยใช้คำพูดที่เป็นภาษาอังกฤษกับผู้เรียนภาษาอังกฤษจึงมีความจำเเป็นอย่างยื่งที่จะต้องอธิบายโดยละเอียด เน้นย้ำ และใช้เวลานาน”

“นักเรียนจะต้องมีความสามารถสูงในการใช้คำศัพท์ ไวยากรณ์ และความเข้าใจในการฟังและพูดให้ได้ก่อน เพื่อเป็นพื้นฐานในการอ่านและเข้าใจในระดับที่สูงขึ้น”

Learn more about Fast ForWord

79%

ของผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถ
พัฒนาทักษะได้อย่างน้อยหนึ่งขั้น
หลังจากการฝึก
Fast ForWord

Learn more about reading assistant