Language to Reading v2

Fast ForWord Language to Reading v2 emphasizes the link between spoken and written language to guide students to become proficient grade level readers.

คอร์ส Fast ForWord LanguageV2 ได้รับการอัพเดตใหม่ให้มีความสนุกมากขึ้น ตัวละครในเกมส์พร้อมที่จะกระตุ้นผู้เรียนให้ดึงทักษะการเรียนรู้ออกมาใช้อย่างสูงที่สุด

 

ยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถช่วงเหลือนักเรียนที่ติดหรือไม่เข้าใจเนื้อหาในการฝึกให้ผ่านเร็วยิ่งขึ้น สร้างความมั่นใจให้กับเด็กในด้านการเรียนรู้และให้ผลลัพธ์ที่ดีสำหรับเด็ก

 

จากการวิจัยของเรา นักเรียนมากกว่า 50,000คน ที่ได้เรียนกับโปรแกรม Fast ForWord ในรูปแบบใหม่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทักษะด้านการอ่านและประสบความสำเร็จด้านการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนในชั้นประถมศึกษาและผู้เรียนภาษาอังกฤษ

 

และระบบใหม่นี้เอง โปรแกรม Fast ForWord ยังมีระบบเร่งพัฒนาผู้เรียนในด้านการอ่านและยังช่วยออกกำลังสมองให้คิดและประมวลผลได้เร็วยิ่งขึ้นดังต่อไปนี้

 • ฝึกทักษะความจำของผู้เรียน โดยผู้เรียนจะต้องจดจำประโยคหรือคำถามในขณะที่เห็นภาพ และเลือกตอบในภาพที่ถูกต้อง
 • ฝึกทักษะด้านสมาธิโดยการฝึกจดจ่อในหลายๆสิ่งและเพิกเฉยต่อสิ่งรบกวนอื่นๆ
 • ฝึกความแข็งแรงของทักษะการฟังและการประมวลผลด้านการเรียนภาษาโดยให้ผู้เรียนสามารถจดจำและแยกแยะเสียงในภาษาอังกฤษ เข้าใจโครงสร้างคำและประโยค
 • พัฒนาทักษะด้านการเรียงลำดับความคิดหรือเหตุการณ์ โดยผู้เรียนจะต้องเรียบเรียงคำศัพท์หรือประโยคทั้งที่ง่ายไปจนถึงประโยคที่มีความซับซ้อนที่ก่อนจะตอบคำถามตามรูปแบบของคำถามให้ถูกต้องครบถ้วน

How it Works

Fast ForWord Language to Reading v2 software works by exercising the brain to process more efficiently, the way physical workouts train the body to be more fit and strong.

Four key components of our technology-based intervention work together to create the dramatic changes in brain function required to achieve universal literacy:

 • Frequency and Intensity—Neuroscience research demonstrates that completing a set of learning tasks in a frequent, intense timeframe accelerates learning
 • Adaptivity—Exercises adapt with each key stroke to individual skill levels and responses, keeping students continuously challenged but not frustrated
 • Simultaneous Development—Exercises develop major cognitive and reading skills simultaneously to produce lasting improvements in learning
 • Timely Motivation—Tiered rewards are designed to maximize motivation from start to finish.

Students can double their expected reading gains using one of our prescribed protocols:

 • Three days per week for 30 or 50 minutes.
 • Five days per week for 30, 40, 50, or 90 minutes.

Reporting

Easy-to-Use Reports and Indicators

MySciLEARN™ reports for Fast ForWord enable educators to monitor student performance at the individual, classroom/group, school, and district level.

Educators get clear, daily, action-oriented information showing student progress over time in reading and cognitive skills areas, as well as gains reports that correlate to nationally recognized normed assessments. It’s one of the reasons why our learning acceleration programs have been so successful in helping schools and districts meet state and federal mandates.

Implementation Report

Gain Report

Success Forecast

The Success Forecast allows you to explore the potential effects that the Fast ForWord program can have on your district’s reading proficiency levels in as little as one year. Build a plan for your district based on your reading gain achievements and real-world data from thousands of Fast ForWord participants from your state and across the nation.

Q&A

Fast ForWord Language to Reading v2 software คืออะไร?

Fast ForWord Language to Reading v2 software คือโปรแกรมภาษาอังกฤษที่ผสมผสานการอ่านเข้าไปซึ่งถูกทำขึ้นเพื่อสร้างทักษะการอ่านที่ดีโดยการเรียนรู้หน่วยภาษาที่ช่วยให้ผู้เรียนพร้อมและเรียนรู้ในห้องเรียนได้อย่างประสบความสำเร็จ

ใครเหมาะสมที่จะใช้โปรแกรม Fast ForWord Language to Reading v2 software?

Fast ForWord Language to Reading v2 software เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาหรือสำหรับ บุคคลที่เริ่มฝึกทักษะการอ่านมาแล้วอย่างต่ำ2ปี แต่พัฒนาการยังคงที่

ลักษณะการทำงานของ Fast ForWord Language to Reading v2 software เป็นอย่างไร?

  • เกมส์ Polar Planet: ช่วยผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้การจำแนกคำ ตัวอักษรที่ถูกนำมาผสมเป็นคำเพื่อให้เกิดเสียงและความหมาย ผ่านการประมวลผลทางการมอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดการวิเคราะและเสริมสร้างทักษะการประมวลผลในด้านต่างๆ
  • เกมส์ Jumper Gym: ช่วยให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะเสียงที่มีความใกล้เคียงกันโดยมีความยากง่ายสลับกันออกไป เสริมสร้างการประมวลผลทางการได้ยินให้แข็งแรงขึ้น ดังนั้น ทักษะในด้านการฟังอย่างถูกต้องและแม่นยำรวมไปถึงการเรียงลำดับก่อนหลังของผู้เรียนก็จะถูกพัฒนาไปจนถึงขีดสุด
  • เกมส์Tomb Trek: ส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษาะการวิเคราะห์คำศัพท์ ไปพร้อมๆกันกับ การออกเสียงที่ถูกต้อง ชัดเจน และ ข่วยให้ผู้เรียนมีความจำที่ดียิ่งขึ้น

View a DEMO

อะไรคือผลลัพธ์จากการฝึก ForWord Language to Reading v2 software ที่นักเรียนจะได้รับ?

ผู้เรียนจะเริ่มรู้สึกเห็นความเปลี่ยนแปลงในด้านภาษาของตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นภายในเวลา 1-2ปี หากฝึกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง 8-12 สัปดาห์แรกที่ทำการฝึก จะสังเกตได้ว่าผู้เรียนพัฒนาขึ้น, รู้สึกมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ, มีความสนใจที่จะอยากเรียนรู้, กระตือรือร้นต่อการเรียน, และมองการเรียนเป็นเรื่องที่สนุก ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

เราจะรู้วิธีใช้ หรือ แสดงผลForWord Language to Reading v2 softwareได้อย่างไร?

ForWord Language to Reading v2 software จะทำงานอัตโนมัติตั้งแต่ผู้เรียนทำการเข้าระบบโดยใช้บัญชีของผู้เรียน โปรแกรมจะจัดเตียมแบบฝึกหัดให้กับผู้เรียนและติดตามผลตลอดเวลา ทำให้ผู้เรียนสามาถเห็นการพัฒนาของตัวเองเป็นลำดับขั้นตอน ซึ่งคุณครูที่ทำหน้าที่ช่วยสอนจะได้รับอีเมล์รายงานผลในแต่ะครั้งพร้อมทั้งคำแนะนำ แน่นอนว่าผู้เรียนจะสามารถพัฒนาข้อบกพร่องได้อย่างถูกจุดผ่านเทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือ

ทำไมใช้ ForWord Language to Reading v2 softwareถึงเห็นผล?

หลักการทำงานของ ForWord Language to Reading v2 software เหมือนกันกับการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อและประสิทธิภาพในการใช้งานของมัน เพราะForWord Language to Reading v2 software เป็นการออกกำลังกายสมองได้อย่างถูกจุด เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้มีความสามารถมากขึ้น ไวขึ้นนั่นเอง

ForWord Language to Reading v2 software ทำงานอย่างไร?

ForWord Language to Reading v2 software เป็นตัวช่วยฝึกให้สมองเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นและมีความสำคัญต่างๆ ซึ่งได้แก่ ความจำ, สมาธิ, การประมวลผล และ การเรียงลำดับ. ซึ่งทั้งหมดนี้จำเป็นต่อการอ่านและการเรียนรู้ในด้านต่างๆ

 • Frequency and Intensity—Research demonstrates that completing a set of learning tasks in a frequent, intensive timeframe accelerates learning.
 • Adaptivity—Exercises adapt with each key stroke to individual skill levels and responses, keeping students continuously challenged but not frustrated.
 • Simultaneous Development—Exercises develop major cognitive and reading skills simultaneously to produce lasting improvements in learning.
 • Timely Motivation—Tiered rewards are designed to maximize motivation from start to finish.

ติดตั้งโปรแกรมอย่างไร?

ไปที่หน้า Technical Specifications

Demo

It sounds different, doesn’t it? That’s because Fast ForWord (Fast ForWord Language to Reading v2 for elementary students in the demo below) uses patented technology to slow and amplify the specific hard-to-process sounds of the English language. Children start with exercises that help them perceive and process speech sounds appropriately, while simultaneously building grammar, comprehension, and vocabulary. Research shows that this bottom-up approach leads to improved language and reading skills, in just a few months.

Once the foundation is solid, students continue with a series of Fast ForWord Reading products to build critical reading skills, develop advanced reading comprehension, and expand vocabulary.View Reading Level 1 exercises.