Language v2

คอร์ส Fast ForWord Language v2 คือซอฟแวร์ที่ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษในเรื่องของการอ่าน การผสมเสียง เพิ่มความแม่นยำในการฟังและแยะแยกหน่วยเสียงต่างๆในภาษาอังกฤษ รวมไปถึงเข้าใจในระบบโครงสร้างของประโยค

คอร์ส Fast ForWord LanguageV2 ได้รับการอัพเดตใหม่ให้มีความสนุกมากขึ้น ตัวละครในเกมส์พร้อมที่จะกระตุ้นผู้เรียนให้ดึงทักษะการเรียนรู้ออกมาใช้อย่างสูงที่สุด

 

ยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถช่วงเหลือนักเรียนที่ติดหรือไม่เข้าใจเนื้อหาในการฝึกให้ผ่านเร็วยิ่งขึ้น สร้างความมั่นใจให้กับเด็กในด้านการเรียนรู้และให้ผลลัพธ์ที่ดีสำหรับเด็ก

 

จากการวิจัยของเรา นักเรียนมากกว่า 50,000คน ที่ได้เรียนกับโปรแกรม Fast ForWord ในรูปแบบใหม่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทักษะด้านการอ่านและประสบความสำเร็จด้านการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนในชั้นประถมศึกษาและผู้เรียนภาษาอังกฤษ

 

และระบบใหม่นี้เอง โปรแกรม Fast ForWord ยังมีระบบเร่งพัฒนาผู้เรียนในด้านการอ่านและยังช่วยออกกำลังสมองให้คิดและประมวลผลได้เร็วยิ่งขึ้นดังต่อไปนี้

 • ฝึกทักษะความจำของผู้เรียน โดยผู้เรียนจะต้องจดจำประโยคหรือคำถามในขณะที่เห็นภาพ และเลือกตอบในภาพที่ถูกต้อง
 • ฝึกทักษะด้านสมาธิโดยการฝึกจดจ่อในหลายๆสิ่งและเพิกเฉยต่อสิ่งรบกวนอื่นๆ
 • ฝึกความแข็งแรงของทักษะการฟังและการประมวลผลด้านการเรียนภาษาโดยให้ผู้เรียนสามารถจดจำและแยกแยะเสียงในภาษาอังกฤษ เข้าใจโครงสร้างคำและประโยค
 • พัฒนาทักษะด้านการเรียงลำดับความคิดหรือเหตุการณ์ โดยผู้เรียนจะต้องเรียบเรียงคำศัพท์หรือประโยคทั้งที่ง่ายไปจนถึงประโยคที่มีความซับซ้อนที่ก่อนจะตอบคำถามตามรูปแบบของคำถามให้ถูกต้องครบถ้วน

How it Works

Fast ForWord Language v2 คือโปรแกรมที่ช่วยฝึกการประมวลผลของสมองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกันกับการที่เราออกกำลังกายเพื่อให้ร่ากายฟิตและแข็งแรง

4 องค์ประกอบสำคัญของเทคโนโลยีของเราที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้แก่การทำงานของสมองช่วยให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้

 • ความต่อเนื่องและความเข้มข้มของการฝึก— การวิจัยทางด้านประสาทวิทยาจะแสดงผลการเรียนและความถี่ในการฝึกของผู้เรียน ภายใต้ระยะเวลาการฝึกที่เหมาะสม
 • การปรับระดับให้เหมาะสมกับตัวผู้เรียน— การปรับระดับของกิจกรรมให้เหมาะสมกับความสามารถและการตอบสนองของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกท้าทายและมีแรงจูงใจที่จะฝึกต่อไป
 • การพัฒนาการแบบองค์รวม — ฝึกพัฒนาการทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญและทักษะการอ่านไปในเวลาเดียวกัน เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
 • การสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม— การเปลี่ยนระดับถูกออกแบบมาเพื่อสร้างแรงแรงจูงใจให้ผู้เรียนอย่างสูงสุดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
 • 3ครั้ง/ สัปดาห์ ครั้งละ 30-50 นาที
 • 5 วัน/ สัปดาห์ วันละ 30,40,50 หรือ 90นาที

การติดตามผลการเรียน

รายงานผลที่เข้าใจง่ายและดรรชนีชี้วัดมาตรฐาน

ด้วยการรายงานผลที่เข้าใจง่ายและมีดรรชนีชี้วัดมาตรฐานที่ชัดเจนจาก MySciLEARN ™ ทำให้ Fast Forword เป็นโปรแกรมที่สามารถติดตามผลการเรียนของผู้เรียนได้แบบรายบุคคล รายกลุ่ม หรือแม้แต่การรายงานผลระดับมหภาค เช่น ระดับโรงเรียน หรือ ระดับเขต โปรแกรมจะรายงานความคืบหน้าที่เข้าใจง่ายในด้านต่างๆ อาทิ การอ่าน หรือ ทักษะพื้นฐานทางสมอง ให้กับผู้เรียนในรูปแบบรายวัน นอกจากนี้ การรายงานความคืบหน้าที่ผู้เรียนได้รับยังมีความสัมพันธ์กับผลการประเมินมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับระดับชาติ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม Fast Forword จึงเป็นโปรแกรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับความสามารถของผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของรัฐบาลกลางในต่างประเทศ

รายงานผลการเรียน

ผลการรายงานทักษะที่เพิ่มขึ้น

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 

การคาดการณ์ศักยภาพของผู้เรียนช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจศักยภาพของตนเอง เนื่องจากโปรแกรม Fast Forword จะคาดการณ์ทักษะด้านการอ่านของผู้เรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะช่วยให้ผู้เรียนทราบระดับความสามารถทางการอ่าน และด้วยฐานข้อมูล Fast Forword จากผู้เรียนกว่าพันคนในเขตเมืองของคุณและทั่วประเทศ จะนำไปสู่การวางแผนการเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพทางภาษาและความสำเร็จด้วยตัวคุณเอง

Q&A

อะไรคือโปรแกรม Fast ForWord Language V2?

โปรแกรม  Fast Forword  Language v2 เป็นโปรแกรมที่ช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนที่มีความต้องการประสบความสำเร็จในการเรียนรู้จากห้องเรียน

Fast ForWord Language V2 เหมาะกับผู้เรียนอายุ?

โปรแกรม Fast ForWord V2 เหมาะสำหรับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและผู้เรียนที่มีการเรียนรู้ด้านภาษาล่าช้ากว่าเกณฑ์ 2 ปี หรือมากกว่า

Fast ForWord Language v2 เน้นการฝึกอะไร?

  • Robo-Dog: Students hear a word and identify the matching picture to improve listening accuracy and word recognition skills.
  • Ele-bot: Students build language comprehension skills as they determine which illustrations correctly match the spoken sentence.
  • Sky Gym: Students differentiate between sweep sounds to improve sequencing skills, sound processing and working memory.

View a DEMO

อะไรคือผลลัพธ์จากการฝึก Fast ForWord Language v2 software ที่นักเรียนจะได้รับ?

ผู้เรียนจะเริ่มรู้สึกเห็นความเปลี่ยนแปลงในด้านภาษาของตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นภายในเวลา 1-2ปี หากฝึกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง 8-12 สัปดาห์แรกที่ทำการฝึก จะสังเกตได้ว่าผู้เรียนพัฒนาขึ้น, รู้สึกมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ, มีความสนใจที่จะอยากเรียนรู้, กระตือรือร้นต่อการเรียน, และมองการเรียนเป็นเรื่องที่สนุก ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

เราจะรู้วิธีใช้ หรือ แสดงผล Fast ForWord Language v2 software ได้อย่างไร?

ระบบจะทำงานอัตโนมัติตั้งแต่ผู้เรียนทำการเข้าระบบโดยใช้บัญชีของผู้เรียน โปรแกรมจะจัดเตียมแบบฝึกหัดให้กับผู้เรียนและติดตามผลตลอดเวลา ทำให้ผู้เรียนสามาถเห็นการพัฒนาของตัวเองเป็นลำดับขั้นตอน ซึ่งคุณครูที่ทำหน้าที่ช่วยสอนจะได้รับอีเมล์รายงานผลในแต่ะครั้งพร้อมทั้งคำแนะนำ แน่นอนว่าผู้เรียนจะสามารถพัฒนาข้อบกพร่องได้อย่างถูกจุดผ่านเทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือ

ทำไมใช้ Fast ForWord Language v2 software ถึงเห็นผล?

หลักการทำงานของ Fast ForWord Language v2 software เหมือนกันกับการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อและประสิทธิภาพในการใช้งานของมัน เพราะ Fast ForWord Language v2 software เป็นการออกกำลังกายสมองได้อย่างถูกจุด เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้มีความสามารถมากขึ้น ไวขึ้นนั่นเอง

Fast ForWord Language v2 software ทำงานอย่างไร?

เป็นตัวช่วยฝึกให้สมองเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นและมีความสำคัญต่างๆ ซึ่งได้แก่ ความจำ, สมาธิ, การประมวลผล และ การเรียงลำดับ. ซึ่งทั้งหมดนี้จำเป็นต่อการอ่านและการเรียนรู้ในด้านต่างๆ

 • Frequency and Intensity—Research demonstrates that completing a set of learning tasks in a frequent, intensive timeframe accelerates learning.
 • Adaptivity—Exercises adapt with each key stroke to individual skill levels and responses, keeping students continuously challenged but not frustrated.
 • Simultaneous Development—Exercises develop major cognitive and reading skills simultaneously to produce lasting improvements in learning.
 • Timely Motivation—Tiered rewards are designed to maximize motivation from start to finish.

ติดตั้งโปรแกรมอย่างไร??

ไปที่หน้า Technical Specifications

Demo

มันดูแตกต่างใช่ไหม? นั้นเป็นเพราะว่า Fast ForWord (Fast ForWord Language to Reading v2 สำหรับผู้เรียนที่มาทดลองเรียน)

ใช้เทคโนโลยีที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อประมวลหน่วยเสียงย่อย ที่ยากต่อการฟังและการประมวลผลของภาษาอังกฤษ

เมื่อนักเรียนเริ่มการฝึกนั้น มันจะช่วยทำให้ผู้เรียนรับรู้พร้อมกับเรียนรู้หน่วยเสียงและใช้ทักษะการฟังเพื่อประมวลผลออกมาได้อย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกันผู้เรียนก็จะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับไวยากรณ์ การตีความ และคำศัพท์อีกด้วย การวิจัยแสดงให้เห็นว่า วิธีการด้านล่างนี้นำไปสู่การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและการอ่าน ภายในระยะเวลาไม่กี่เดือน

เมื่อทักษะพื้นฐานแข็งแรง ผู้เรียนจะสามารถฝึกโปรแกรม Fast ForWord เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์จากการอ่าน การตีความจากเรื่องที่อ่าน และได้เพิ่มพูนคำศัพท์ไปในเวลาเดียวกันได้เป็นอย่างดี