โครงสร้างคอร์ส Fast ForWord

หลักสูตร Fast ForWord™:

Fast ForWord™ เป็นโปรแกรมที่ได้รับการยอมรับว่ามีการใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างการเชื่อมโยงของใยสมองตลอดชั่วชีวิต และด้วยการฝึกทักษะการประมวลผลข้อมูลอย่างเข้มข้นเป็นประจำ จะช่วยสร้างเส้นใยสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษาและการอ่าน นอกจากนี้โปรแกรม Fast ForWord™ ยังช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานของสมองที่จำเป็นในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้เรียนพร้อมสำหรับการเรียนรู้ ประสบความสำเร็จในทักษะการอ่าน และความเป็นเลิศทางวิชาการ

iconcouse1iconcouse2iconcouse6iconcouse7iconcouse3iconcouse4iconcouse5iconcouse8iconcouse9iconcouse10

คอร์สปรับพื้นฐาน

Language Series

คอร์ส LANGUAGE Series เป็นคอร์สพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนในห้องเรียน อาทิ การอ่าน และภาษา ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนมากยิ่งขึ้น ทั้งยังยกระดับความสามารถทางการศึกษา คะแนนจากการทำแบบทดสอบในห้องเรียน รวมทั้งเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่มีปัญหาด้านภาษา และการอ่าน เช่น ผู้เรียนที่มีความเสี่ยงในการประสบปัญหาด้านภาษา, ผู้เรียนภาษาอังกฤษทั่วไป, หรือ เด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษ.

Language v2

พัฒนาความแม่นยำในการฟัง ความสามารถในการรับรู้และแยกหน่วยเสียง หลักไวยากรณ์ และยกระดับความสามารถทางภาษาและการอ่านให้สูงขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

Language to Reading v2

เน้นการเรียนรู้และความเข้าใจระหว่างการออกเสียงพูดกับการเขียน เพื่อให้ผู้เรียนอ่านได้อย่างคล่องแคล่ว

อ่านเพิ่มเติม
คอร์สระดับกลาง

Literacy Series

คอร์ส Literacy Series ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานระดับกลาง และโรงเรียนมัธยม ให้ประสบผลสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น

The Fast ForWord LITERACY Series ในคอร์สนี้จะช่วยพัฒนาทักษะและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในช่วงเหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานทางภาษาระดับปานกลาง หรือนักเรียนที่กำลังก้าวเข้าสู่ในช่วงวัยรุ่น ในระดับมัธยม อีกทั้งยังช่วยให้สามารถทำคะแนนข้อสอบได้ดีจาก การประเมินผลการเรียนรู้  ด้วยเกมส์ที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมและดึงดูดใจกับช่วงอายุของผู้เรียน แบบฝึกหัด ตัวละคร และการออกแบบฉากต่างๆในเกมส์ เกมส์คอร์ส Literacy นี้จะช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานของนักเรียนในระดับกลางและโรงเรียนมัธยม ในเรื่องของการอ่านและพื้นฐานในภาษาอังกฤษ ซึ่งช่วยให้นักเรียนที่มีข้อจำกัดในการใช้ภาษา รวมไปถึงนักเรียนมีผลการเรียนอ่อน นักเรียนที่มีพื้นฐานทางภาษาดีอยู่แล้วแต่ต้องการพัฒนาเพิ่ม และกลุ่มนักเรียนศึกษาพิเศษ ที่ต้องการประสบความสำเร็จในการเรียนที่ห้องเรียนซึ่งจากการเรียนนั้น นักเรียนจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้โปรแกรมที่มุ้งเน้นไปที่การเสริมสร้างทักษะการประมวลผลของสมองที่ดีขึ้น ผลลัพธ์คือ ทักษะทางการประมวลผลทางการเรียนรู้ทางภาษาได้รับการพัฒนาขึ้นจากการใช้โปรแกรมในระยะเวลาเพียง 2-3 เดือน

Literacy

ช่วยผึกทักษะทางด้านการฟังเสียง ความถูกต้อง และพัฒนาความถูกต้องในการออกเสียงรวมไปถึงโครงสร้างในภาษา สำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานระดับกลางและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือต่ำกว่านั้นผู้ซึ่งต้องการพัฒนาทักษะเพื่อไปสู่เลเวล Reading

อ่านเพิ่มเติม

Literacy Advanced

ช่วยพัฒนาทักษะ เพิ่มความแข็งแรงในการประมวลผลทางด้านการฟัง  เพื่อเป็นการปูพื้นฐานที่สำคัญต่อการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม
คอร์สสำหรับเด็กเล็กและคอร์สระดับสูง

Reading Series

The Fast ForWord® READING Series: Critical Tools for Struggling Students

Our READING Series products increase processing efficiency and build critical reading skills so school districts get the most from their existing instructional approach. No other reading intervention program offers a more scientifically proven approach to helping students quickly improve reading comprehension skills. Instant feedback and engaging exercises help motivate students to achieve success in school.

Reading Readiness

สร้างพื้นฐานทักษะการอ่านที่ดีไปพร้อมกับการสังเกตพยัญชนะ ชื่อเรียกสิ่งของต่างๆรวมไปถึงการการผสมตัวอักษรเพื่อสร้างคำศัพท์

อ่านเพิ่มเติม

Reading Level 1

พัฒนาทักษะการอ่านโดยเน้นการวิเคราะห์และการประมวลผลจากการฟังหน่วยเสียง ไปจนถึงคำศัพท์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการอ่าน

อ่านเพิ่มเติม

Reading Level 2

นำสองทักษะการอ่านเบื้องต้นมาใช้โดยการฝึกให้ผู้เรียนสังเกตคำศัพท์ต่างๆเพื่อนำไปสู่การตีความเรื่องที่อ่านให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

Reading Level 3

ต่อยอดทักษะการอ่านโดยมุ่งเน้นการอ่านออกเสียงและการสะกดคำที่ซับซ้อนเพื่อก่อให้เกิความรู้และความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

Reading Level 4

สร้างทักษะการอ่านที่ใช้จริงในโรงเรียนโดยการนำรากศัพท์ รูปแบบการสร้างประโยคและเครื่องหมายวรรคตอนมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมการวิเคราะห์การอ่าน

อ่านเพิ่มเติม

Reading Level 5

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ผ่านการฝึก 4 ทักษะการอ่านเบื้องต้น มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการอ่านจับใจความ และเพิ่มพูนคำศัพท์ให้มากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร Fast ForWord™ เพื่อวางแผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ตัวคุณเองได้จากเอกสารด้านล่าง

Curriculum Alignment

Download Full PDF

Fast ForWord Reading Matrix

Download Full PDF