ที่ตั้ง

ชั้น 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
สุขุมวิท ซอย 2
กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์

02 656 9938
02 656 9939
02 656 9915
091 774 3769

โทรสาร

02 656 7562

อีเมล์

info@brainfit.co.th